Bảng giá căn hộ happy one

Bảng giá căn hộ happy one

Bảng giá căn hộ happy one

Thứ tựLoại cănDiện tích(m2)Giá(Triệu/m2)Thành tiền
1A149.15271.327
2A2(Studio)38.28271.033
3A343.92271.185
4B156.10271.514
5B258.71271.585
6B366.12271.785
7C76.54272.066
8DA-1
9DA-2